ساختمان اداری مجتمع فولاد به روش سازه LSF

ساختمان اداری مجتمع فولاد به روش سازه LSF

توضیحات پروژه

واحد تعمیرات و نگهداری با زیر بنای ۱۸۰ متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه اشکوب

مشتریشرکت فولاد
نوع پروژهسازه
تاریخ شروعخرداد 1398
مدت زمان3 ماه
محل پروژهبندرعباس