معرفی مدیران

شرکت سابکو فعالیت درعرصه های مشاوره، طراحی و ساخت در پروژه های عمرانی نیرو، آب ، ساختمان ، تاسیسات و تجهیزات ، نفت و گاز و راه و ترابری را از طریق مدیریت مالی، مهندسی، تدارکات واحداث برگزیده است. در حال حاضر نیز با پشتوانه تخصص و تجربه پرباردراجرای طرحها و پروژه های ملی، ضمن بهره مندی از مجموعه ای متشکل از افراد متعهد توانمند و نیز با توسعه قابلیت ها و همکاری با شرکتهای معتبر به عنوان پیمانکار در اجرای پروژه های عمرانی، آمادگی دارد به مثابه بازوئی توانمند در اجرای پروژه های بزرگ گام بردارد.

 مهندس امیر ارفعی نژاد

عضو هیات مدیره

سرکار خانم دکتر

عاطفه نوروزی

نائب رئیس هیئت مدیره

سرکار خانم مهندس فاطمه کرمی فر
عضو هیئت مدیره

مهندس نیما حسنی نودهی

مدیرعامل

مهندس مهدی اسدی
عضو هیئت مدیره

مهندس مجتبی نوراهان
رئیس هیئت مدیره

سرکار خانم مهندس الهه نوروزی
عضو هیئت مدیره

مهندس مهدی قدیمی
عضو هیئت مدیره

مهندس علی کریمی خواه

قائم مقام و عضو هیئت مدیره